Izolacja Ścian

izolacja scian

Zdolność efektywnej szczelności oraz wysokie wartości oporu cieplnego R, izolacji natryskowych firmy LALLAFOM® USA, pozytywnie wpływają na wydajność energetyczną budynków wszystkich rodzajów. Izolacja natryskowa zamknięto-komórkowya HeatGuard®, o średniej gęstości, przyczynia się ponadto do poprawy strukturalnej integralności ścian, a więc do wzmocnienia konstrukcji obiektu. Z kolei izolacja natryskowa otwarto-komórkowa, o niskiej gęstości, korzystnie także wpływa na wskaźniki przenikania dźwięków (STC; link: http://www.stcratings.com/). Poza wydajnością konstrukcyjną i dźwiękową, produkty te również znacząco podnoszą parametry energooszczędności różnych typów montażu (Wall Energy Rating). Stosowanie izolacji natryskowych LALLAFOM® USA zapewni Ci wyjątkowe efekty – kontrolę wilgoci, monolityczne bariery, warstwy drenujące i inną różną funkcjonalność, istotną w konstruowaniu trwałych, wzorcowych budowli.

Uniwersalność

Izolacje natryskowe firmy LALLAFOM® USA są wysokowydajnymi systemami do niemalże każdego zastosowania.

Zastosowanie zewnętrzne / wewnętrzne

  • Podczas jednej aplikacji mogą być nakładane wielokrotne, kontrolowane warstwy
  • Zapewniony opór cieplny R o wartości do 7,4 na 2,54 cm (1 cal)
  • Wysoka adhezja do drewna, metalu, betonu folii i innych podłoży budowlanych
  • Zapewniona zgodność z wymogami obowiązujących norm, aprobat i oraz testów ogniowych

Modernizacja Obiektow Handlowych

Każdego dnia rośnie liczba budynków komercyjnych, w których zastosowano izolację pianką natryskową firmy LALLAFOM® USA. Właściciele, Architekci oraz Budowniczy polegają na niej, ponieważ dzięki niej możliwa jest redukcja kosztów energii, przy jednoczesnej kontroli wilgotności i poprawnej infiltracji oraz jakości powietrza wewnątrz budynku.

Co z istniejącymi budynkami?

Czy pianka natryskowa może dostarczyć takich samych korzyści w istniejącej konstrukcji? Absolutnie tak!
Właściciele i zarządcy istniejących nieruchomości są w pełni świadomi kosztów związanych z energią i codziennie dowiadują się coraz więcej o sposobach redukcji jej zużycia. Gruntowna modernizacja obiektu (Deep Energy Retrofit) oraz koszty zużycia energii w przeliczeniu na metr kwadratowy stają się gorącym tematem na rynku nieruchomości komercyjnych.
Według Amerykańskiego Departamentu Energetyki ogrzewanie, klimatyzacja oraz oświetlenie odpowiadają za niemal połowę energii zużywanej w komercyjnych nieruchomościach. Amerykański Departament Energetyki informuje również, iż do 40{9c496313693841a679f4f46f9a20966ccf6c42f3337db7bd7b48e67b62756895} strat energii jest spowodowanych niekontrolowaną infiltracją powietrza. Obniżenie tych kosztów oraz stworzenie bardziej zadowalającej nas przestrzeni to dokładnie to, co zapewniają izolacje natryskowe firmy LALLAFOM® USA.

Izolacja pianką natryskową firmy LALLAFOM® USA

LALLAFOM® USA produkuje materiały izolacyjne do wszystkich typów zastosowań. Żaden produkt izolacyjny nie działa tak dobrze jak pianka natryskowa, ponieważ:

  • w jednej aplikacji następuje proces izolacji i dokładnego uszczelnienia
  • instalacja likwiduje przestrzeń między izolacją a szkieletem
  • dopasowuje się perfekcyjnie za każdym razem, do każdego kształtu powierzchni
  • przykleja się na stałe do niemal każdej powierzchni
  • oszczędza energię dzięki swojej wydajności
  • nie posiada następujących związków: chlorofluorowęglowodory – CFC, wodorochlorofluorowęglowodory – HCFC – tradycyjna nazwa “freony”, formaldehydów i materiałów włóknistych.

TŁUMIENIE DŹWIĘKU

Hałas z zewnątrz przedostaje się do Twojego domu najczęściej przez nieszczelności w kopercie budynku. Pianka natryskowa uszczelnia szczeliny, uniemożliwiając dźwiękom wędrowanie z powietrzem. Ponadto sama struktura otwartych komórek w pianie typu SealGuard® 500 stanowi idealną zaporę dla niepożądanych dźwięków. Jak możesz zauważyć technologia firmy LALLAFOM® USA przyczynia się nie tylko do obniżania Twoich rachunków za energię, ale również dostarcza o wiele więcej korzyści i powodów dla których wskazane staje się jej zastosowanie przy budowie lub modernizacji Twojego domu. Zacznij oszczędzać i żyć komfortowo już dzisiaj.