Efektywność

baner4

Izolacyjna piana natryskowa dominuje wśród materiałów budowlanych jako produkt o wszechstronnym zastosowaniu. Materiał zapewnia najwyższe parametry termoizolacyjne, stanowi barierę dla wilgoci, wygłusza konstrukcję, gwarantuje szczelną kopertę budynku, umożliwia komfort i czyste powietrze wolne od alergenów, kurzu i innych zanieczyszczeń. Izolacja dachów pianą poliuretanową pozwala na wyeliminowanie mostków termicznych wokół systemu mocowania, instalacji, łączeń itp. jednocześnie wydłużając żywotność systemów dachowych, których konstrukcja często osiąga przeciętnie 10 do 15 lat. Utrzymanie tego typu konstrukcji w połączeniu z izolacją poliuretanową z reguły polega jedynie na serwisowaniu powłoki ochronnej. W efekcie izolacyjne piany natryskowe PUR posiadają szerokie zastosowanie:

 • dachy
 • poddasza
 • obiekty handlowe i mieszkaniowe – izolacja ścian, stropów, podpiwniczenia i fundamentów
 • przemysłowa izolacja rurociągów, zbiorników, instalacji chłodniczych, chłodni, obiektów klimatyzowanych np. przetwórstwo, przemysł stoczniowy, barki wodne, pomosty pływające itp. tworzenie pomieszczeń „clean rooms”, elementy wypornościowe
 • wzmocnienia konstrukcji – cecha piany poliuretanowej o wyższej gęstości

Oferowane przez nas systemy ocieplenia i izolacji pianą natryskową są przyjazne dla środowiska, nie zawierają formaldehydów, są bezpieczne dla warstwy ozonowej, energooszczędne, a także redukują zużycie surowców naturalnych. Nasze systemy przyczyniają się do redukuji emisji gazów cieplarnianych. Umożliwiają czyste powietrze wnętrz, minimalizują zapotrzebowanie na energię w porównaniu z tradycyjnymi materiałami. Izolacje LALLAFOM® USA to żywotność, stabilność wymiarowa, oraz stabilność parametrów w czasie. Pojedyncza aplikacja często zastępuje powszechne stosowanie kilku tradycyjnych produktów. Pojedyncza aplikacja stanowi jednocześnie szczelną barierę termoizolacyjną, warstwę paroizolacyjną, barierę akustyczną, oraz bezwzględną zaporę dla działania zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Izolacyjne piany natryskowe redukują zużycie energii poprzez:

 • Najwyższe współczynniki oporu cieplnego (piana otwarto-komórkowa R = 4,45/cal, zamknięto-komórkowa R = 7,1/cal)
 • Eliminację niekontrolowanej migracji powietrza
 • Kontrolę wilgoci i kondensacji pary wodnej
 • Eliminację konwekcyjnych ruchów powietrza
 • Wiatroszczelność
 • Skuteczność w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach
 • Umożliwienie osiągnięcia najwyższych efektów funkcjonalności systemów wymuszonej wentylacji i ogrzewania

Inne cechy…

 • Piana zamknięto-komórkowa spaja i wzmacnia konstrukcję budynku czyniąc go bardziej odpornym na „pracę” konstrukcji, silne wiatry i huragany
 • Piana uszczelniając całą konstrukcję obustronnie redukuje hałas
 • Piana zamknięto-komórkowa stanowi barierę dla przedostającej się wody czy zaciekających opadów

Komfort

 • Redukuje przeciągi
 • Eliminuje „efekt stożka” i niweluje różnice temperatur w poszczególnych pomieszczeniach

Zdrowie

 • Czyste powietrze wnętrz – bez pyłków i alergenów
 • Zatrzymuje przenikanie zanieczyszczonego powietrza
 • Zapobiega wykraplaniu wilgoci i powstawaniu grzybów w obszarach ścian i dachów

Walory ekonomiczne

 • Drastycznie obniżone koszty ogrzewania i klimatyzacji
 • Możliwość redukcji tonażu systemu wymuszonej wentylacji i ogrzewania – zredukowany koszt wyposażenia instalacji
 • Eliminacja potrzeby zastosowania membran paro-izolacyjnych i/lub folii hydro-izolacyjnych

Środowisko

 • Redukuje emisję CO2
 • Nie zawiera związków formaldehydu i substancji lotnych niebezpiecznych dla warstwy ozonowej
 • Wysoka ocena w programie LEED

Czy piana poliuretanowa LALLAFOM® USA jest bezpieczna dla otoczenia?

Tak, jest to materiał neutralny. Badania wykazują ZERO emisji do powietrza lub gleby – LZO (lotnych związków organicznych), toksyn, gazów lub jakichkolwiek szkodliwych substancji.

Pełen komfort, a nie tylko współczynnik

„Koperta” budynku to system elementów, których zadaniem jest ochrona przed niekontrolowanym ruchem ciepła, powietrza i wilgoci. Faktyczny poziom ocieplenia i parametrów „koperty” budynku nie mogą być wyrażone wyłącznie powszechnymi współczynnikami przewodności lub oporu cieplnego bez uwzględnienia tak ważnych elementów jak ruchy powietrza, szczelność, kontrola wilgoci, wpływ na zdrowie człowieka, bezpieczeństwo, trwałość, czyli komfort i praktyczna (faktyczna) energooszczędność. Izolacyjne systemy natryskowe LALLAFOM® USA gwarantują kontrolę wszystkich wymienionych elementów, wykraczając poza pojęcie współczynnika przewodności termicznej. Systemy kompleksowo wychodzą na przeciw potrzebom w nowych konstrukcjach oraz modernizowanych obiektach.

SZEŚĆ MECHANIZMÓW STRATY CIEPŁA PRZEZ ŚCIANY LUB STROPY ODDZIAŁUJĄCE NIEKORZYSTNIE NA TWÓJ DOM, TWOJE FINANSE, ZDROWIE I KOMFORT

 • Kondukcja
 • Promieniowanie
 • Ruchy konwekcyjne powietrza
 • Przenikliwość (ciśnienie wiatru)
 • Penetracja (podmuch wiatru)
 • Akumulacja wilgoci w czasie (wilgoć, „punkt rosy”, przemarzanie)

Czy wiesz, że…?

 • Poziom nieszczelności (nie określany przecież współczynnikiem przewodności termicznej) – jest przyczyną strat ciepła sięgających nawet 50 {9c496313693841a679f4f46f9a20966ccf6c42f3337db7bd7b48e67b62756895}
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA pozwalają na szczelną konstrukcję obniżając tym samym zapotrzebowanie na mechaniczne ogrzewanie i chłodzenie
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA zatrzymują penetrację wilgoci poprzez redukcję przenikliwości powietrza
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA wzmacniają konstrukcję
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA zatrzymują hałas
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA eliminują gromadzenie i kondensację wilgoci – „punkty rosy”
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA zatrzymują transfer ciepła w obie strony (lato i zima)
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA redukują mostki termiczne
 • Funkcja izolacyjności systemów LALLAFOM® USA jest stabilna zarówno w obszarach ekstremalnych temperatur (zimno i gorąco) jak i w upływie czasu użytkowania
 • Wydajność izolacyjnych pian natryskowych znacznie przewyższa konwencjonalne ocieplenia, do wnętrza których dociera powietrze. Wraz z ruchem i nawilgoceniem tej masy, tradycyjne ocieplenie traci do 50{9c496313693841a679f4f46f9a20966ccf6c42f3337db7bd7b48e67b62756895} swojej teoretycznie zakładanej skuteczności
 • Według ASHRAE 3{9c496313693841a679f4f46f9a20966ccf6c42f3337db7bd7b48e67b62756895} nieszczelności na połaci ściany obniża jej termoizolacyjność o 15{9c496313693841a679f4f46f9a20966ccf6c42f3337db7bd7b48e67b62756895}

Ściany i dachy obiektów

 • Izolacyjne piany i powłoki natryskowe LALLAFOM® USA to jedne z najlepszych systemów ociepleniowych, dostępnych w obecnej dobie na świecie
 • Ekstremalnie wysoki parametr oporu cieplnego, radykalne wzmocnienie stalowych lub drewnianych konstrukcji zapobiega zrywaniu dachów przez wiatr
 • Na zewnątrz obiektu stanowi szczelną barierę i paro-izolację
 • Izolacja fundamentów

Izolacja dachów systemem LALLAFOM® USA to aplikacja pierwszej warstwy zaprojektowanej piany zamknięto-komórkowej, zabezpieczonej ochronną warstwą powłoki elastomerowej. Natrysk piany poliuretanowej jednorazowymi warstwami od 1 cm do 5 cm pozwala aplikatorowi otrzymać żądaną grubość, dopełnić zaniżenia i tworzyć spadek, poziom i pochylenie. Zamknięto-komórkowa izolacja LALLAFOM® USA zatrzymuje wodę. Producent wymaga ochronnej, alifatycznej powłoki elastomerowej, jako zabezpieczenia UV. Tego typu powłoka (polimocznik elastomerowy) pełni również inne funkcje: paro-izolacja, wykończenie estetyczne, powłoka anty-ścieralna i zabezpieczenie mechaniczne systemu.

Izolacyjne piany i powłoki LALLAFOM® USA w zastosowaniu na dachach obiektów wyróżniają się znakomitą adhezją do wielu rodzajów podłoża – stal, metal, drewno, beton. Ze względu na swoją niską gęstość i stosunkowo mały ciężar oraz technikę natrysku pozwalającą na poziomowanie nasze systemy znajdują częste zastosowanie także na już istniejących i modernizowanych dachach (funkcjonujące już systemy dachowe powinne być poddane ewaluacji inżynieryjnej, stwierdzającej przydatność konstrukcji do aplikacji poliuretanowej).

Grad, przenoszone wiatrem elementy (gałęzie, luźne elementy poszycia dachowego, elementy obróbki blacharskiej dachu itp.) zagrażają uszkodzeniem poszycia dachowego. Jednakże tego typu zdarzenia zwykle nie skutkują przeciekami wody i są reperowane lokalnie bez konieczności modernizacji całego systemu.

Izolacyjne systemy natryskowe LALLAFOM® USA przodują w następujących dziedzinach, okolicznościach i realizacjach potrzeb:

 • Termoizolacja
 • Hydro-izolacja
 • Modernizacja innej izolacji
 • Ekstremalne warunki pogodowe
 • Zniszczona powierzchnia dachu
 • Dach o skomplikowanej konstrukcji
 • Obszary narażone na silne wiatry
 • Potrzeba zastosowania lekkich materiałów
 • Potrzeba wytworzenia spadków lub poziomowania

Ze względu na energooszczędność i niskie koszty eksploatacji nasze systemy dachowe są szczególnie atrakcyjne dla firm i organizacji użytkujących obiekty własnościowe, pokrywających własne koszty remontów i opłat eksploatacyjnych utrzymania nieruchomości.